Aizsaulē

Aizsaulē aizgājuši (līdz 10. martam)

Valentīna Kostjajeva (1936. g.), izvadīta 12. martā Meža kapsētā

Laimonis Reinis (1949. g.), izvadīts 13. martā pie Meža kapličas

Jeļizaveta Platonova (1943. g.), izvadīta 9. martā Meža kapsētā

Česlavs Butkevičs (1956. g.), izvadīts 9. martā Zanderu kapsētā

Irina Francuzova (1942. g.), izvadīta 10. martā Zanderu kapsētā

Jelgavas novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti mirušie

Aleksandrs Ciganovs (1955. g.), Platones pag.

Valentīna Gailīte (1956. g.), Valgundes pag.

Aija Sakse (1943. g.), Jelgava

Aina Lazda (1949. g.), Līvbērzes pag.

Velta Nereta (1948. g.), Glūdas pag.

Nikolajs Boiško (1962. g.), Platones pag.