Aizsaulē

Aizsaulē aizgājuši (līdz 17.februārim)

Irēna Mihaļčuka (1933.g.), izvadīta 19.februārī Meža kapsētā

Vladimirs Poļakovs (1952.g.), izvadīts 19.februārī Bērzu kapsētā

Aivars Dieviņš (1957.g.), izvadīts 20.februārī Meža kapsētā

Aldis Blūms (1957.g.), izvadīts 23.februārī Bērzu kapsētā

Anna Gavare (1933.g.), izvadīta 17.februārī Bērzu kapsētā

Valentīna Miķelsone (1934.g.), izvadīta 17.februārī Meža kapsētā

Madlena Benita Stanēviča (1927.g.), izvadīta 16.februārī Bērzu kapsētā

Jelgavas novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti mirušie

Gunārs Šveicers (1938.g.), Valgundes pag.

Ivars Boroduško (1947.g.), Līvbērzes pag.

Pēteris Jēgers (1990.g.), Valgundes pag.

Valentīna Mackeviča (1962.g.), Vircavas pag.

Aigars Rubis (1952.g.), Platones pag.

Aivars Pētersons (1966.g.), Dobeles nov. Naudītes pag.