Arī SIA darbinieki var iegūt īpašumā uzņēmuma kapitāldaļas

Ne tikai akciju sabiedrību, bet arī sabiedrību ar ierobežotu atbildību (SIA) darbinieki var īpašumā iegūt uzņēmuma daļas jeb izmantot akciju pirkuma tiesības (akciju opcijas), kuras pārdodot, var piemērot atbrīvojumu no iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN), trešdien juridiskā biroja "Sorainen" vebinārā par nodokļu izmaiņām sacīja "Sorainen" nodokļu menedžere Aina Okseņuka.

Viņa norādīja, ka attiecīgie Komerclikuma un likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" grozījumi ir stājušies spēkā 12.janvārī.

Ar grozījumiem IIN likumā precizēts, ka ar terminu "akcijas" jāsaprot Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā iekļautā definīcija - "Akcija - akcija, paja, kapitāla daļa vai citas tiesības saņemt dividendes." Tādējādi kļūst iespējams IIN atbrīvojuma režīmu piemērot arī SIA kapitāldaļām, skaidroja Okseņuka.

Līdz šim likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" regulējums noteica, ka ienākumi, kas gūti, īstenojot akciju pirkuma tiesības, ir apliekami ar algas nodokli, taču likumā bija noteikti izņēmumi, kuros nodokļu sekas akciju pirkumu tiesību īstenotājam neiestājas.

Turpmāk paredzētais IIN atbrīvojums ienākumam no akciju pirkuma tiesību īstenošanas tiks attiecināts arī uz SIA kapitāldaļu pirkuma tiesību īstenošanas rezultātā gūto ienākumu.

Lai piemērotu atbrīvojumu no IIN, ir nepieciešams izpildīt piecus nosacījumus, skaidroja Okseņuka. Pirmkārt, akciju pirkuma tiesību jeb akciju opciju minimālais turēšanas periods ir ne mazāks kā 12 mēneši (iepriekš - 36 mēneši).

Otrkārt, akciju pirkuma tiesību minimālajā turēšanas periodā darbinieks jābūt darba attiecībās ar sabiedrību, kura piešķīrusi maksātājam akciju pirkuma tiesības vai to saistīto personu.

Treškārt darba devējs jāiesniedz Valsts ieņēmumu dienestā (VID) informāciju par akciju pirkuma tiesību plānu. Ja šajā plānā veic grozījumus - jāsniedz informāciju VID divu mēnešu laikā.

Akciju pirkuma tiesības jāīsteno ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā no dienas, kad izbeigtas darba attiecības starp maksātāju un darba devēju. Līdz šim likums noteica, ka darba attiecībām bija jāpastāv līdz pat akciju pirkuma tiesību īstenošanas dienai.

Piektkārt, atbrīvojumu no IIN var piemērot, ja uzņēmums vai saistītais uzņēmums nav izsniedzis maksātājam aizdevumu, kas nav atmaksāts līdz akciju pirkuma tiesību īstenošanas brīdim.

Okseņuka skaidroja, ka akcijas tirgus vērtību pirkuma tiesību īstenošanas dienā varēs noteikt persona, kas saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem ir tiesīga sniegt neatkarīgu atzinumu par akciju tirgus vērtību. Iepriekš to varēja tikai persona, kas atbilstoši Komerclikumam iekļauta mantiskā ieguldījuma vērtētāju sarakstā.

Grozījumi likumos pieņemti tādēļ, ka attiecībā uz jaunuzņēmumiem vai citiem strauji augošiem uzņēmumiem, kas darbojas, piemēram, informācijas un komunikāciju tehnoloģiju jomā, un to izvēlētā komercdarbības forma ir SIA, akciju pirkuma tiesības nebija paredzētas.

Akciju pirkuma tiesības ir darbinieka tiesības iegūt uzņēmuma daļas un pēc noteikta laika tās izmantot, neatkarīgi no uzņēmuma kapitāldaļu tā brīža patiesās vērtības.

Foto: pixabay.com

Pievieno komentāru

Ekonomika