Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolas Zaļenieku mācību punkts saņem jaunu pianīnu

Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammu “Mūzikas un dejas mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” un “Vizuālās mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” gaitā, papildināta materiāli tehniskā bāze Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolai - Zaļenieku mācību punkts saņem jaunu pianīnu, kā arī iegādātas sešas grafiskās planšetes un sāniski atverami vāciņi ar stendu, informē Jelgavas novada pašvaldība.

Lai nodrošinātu iespēju Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolas Zaļenieku mācību punkta audzēkņiem kvalitatīvi apgūt licencētas profesionālās ievirzes izglītības programmas “Taustiņinstrumentu spēle - klavierspēle” apguvi, mērķprogrammas “Mūzikas un dejas mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” apstiprinātā projekta “Pianīna iegāde Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolai” ietvaros iegādāts pianīns “Yamaha B2”. Kopējās projekta izmaksas pianīna iegādei ir 5499,99 eiro, Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējuma daļa 72,73% - 4000 eiro, savukārt Jelgavas novada pašvaldības finansējuma daļu veido 27,27% - 1499,99 eiro.

Lai audzēkņiem piedāvātu iespēju padziļināti apgūt “Adobe” programmatūras iespējas ilustrācijā un dizainā un kvalitatīvi apgūt licencētas profesionālās ievirzes izglītības programmu “Vizuāli plastiskā māksla”, mērķprogrammas “Vizuālās mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana”  apstiprinātā projekta “Materiāli tehniskās bāzes uzlabošana Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolai” ietvaros iegādātas sešas grafiskās planšetes un sāniski atverami vāciņi ar stendu. Kopējās projekta izmaksas grafisko planšetu un vāciņu iegādei ir 2214,30 eiro, Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējuma daļa 76,77% - 1700 eiro, savukārt Jelgavas novada pašvaldības finansējuma daļu veido 23,23% - 514,30 eiro.

Foto: Jelgavas novada pašvaldība

Pievieno komentāru

Kultūra un izklaide