Saskaņā ar valdības lēmumu amatiermākslas kolektīvu mēģinājumi drīkstēs notikt tikai epidemioloģiski drošā vidē

Saskaņā ar valdības lēmumu ārkārtas situācijas laikā no šodienas līdz nākamā gada 11.janvārim amatiermākslas kolektīvu mēģinājumi drīkst notikt tikai epidemioloģiski drošā vidē.

Kā informēja Latvijas Nacionālā kultūras centra (LNKC) pārstāve Linda Ertmane, tas nozīmē, ka mēģinājumos iekštelpās un ārpus telpām var piedalīties tikai ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai Covid-19 pārslimošanas sertifikātu.

Tāpat ir jāievēro, ka nodarbības laikā telpās drīkst atrasties ne vairāk kā 20 personas, neskaitot kolektīva vadītājus. Vienlaikus jāparedz 15 kvadrātmetru telpas platība katrai personai un jāpievērš uzmanība, lai ģērbtuvju aizpildījums nepārsniedz 25%.

Ertmane atzīmēja, ka joprojām nedrīkst pieļaut grupu savstarpēju satikšanos. Mēģinājumos divu metru distanci var neievērot dejas apguves laikā. Mutes un deguna aizsegus telpās var nelietot dziedot, spēlējot pūšaminstrumentu un dejojot.

Noteikumi paredz iespēju rīkot individuālas nodarbības amatiermākslas kolektīvu dalībniekiem, kuriem nav sadarbspējīga vakcinācijas, pārslimošanas vai testēšanas sertifikāta. Tādā gadījumā vadītājam jābūt ar sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, kā arī jāievēro divu metru distance nodarbības laikā.

Mēģinājumos jānodrošina iesaistīto un nodarbināto personu reģistrācija, norādot vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju. Ja konstatēta saslimšana ar Covid-19, pēc Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) pieprasījuma ir jānodod mēģinājumos iesaistīto personu dati, kā arī jāsniedz informācija par mēģinājuma norises datumu un vietu.

LNKC pārstāve skaidroja, ka amatiermākslas kolektīvi nedrīkst rīkot aktivitātes un publiskus vai privātus pasākumus, tai skaitā doties uz citu pašvaldību administratīvajām teritorijām, kuros piedalās personas no cita kolektīva.

Turpmāk izglītības iestādes iekštelpās visām personām jālieto sejas maskas. Interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmās klātienē bez ierobežojumiem var piedalīties skolēni ar vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.

Programmu apguve izglītojamiem, kas nav pilnībā vakcinēti vai pārslimojuši Covid-19, notiek attālināti vai klātienē individuāli, vienas grupas, klases vai kursa ietvaros, ja izglītojamie vienlaikus nav citu grupu, klašu vai kursu izglītojamie. Tādā gadījumā izglītojamais uzrāda negatīvu Covid-19 testa rezultātu, izņemot pirmsskolas izglītības programmā izglītojamos.

Savukārt ārtelpās nodarbības drīkst notikt ne vairāk kā 20 izglītojamiem no dažādām grupām, klasēm vai kursiem. Izglītības procesa īstenošanā jānodrošina tas, ka dažādu grupu, klašu vai kursu izglītojamo grupas vienlaikus nepārklājas, atrodoties vienā telpā, izņemot pārvietošanos, kā arī jānovērš to pārklāšanās ārtelpās starpbrīžos.

Izglītības iestādes neorganizē, nepiedalās, neatbalsta un neveicina izglītojamo un pedagogu dalību klātienes pasākumos un aktivitātēs ārpus izglītības iestādes.

Tāpat jaunajā rīkojumā noteikts, ka valsts un pašvaldību institūciju darbinieki un amatpersonas no 2021.gada 15.novembra darba pienākumus var veikt tikai tad, ja viņiem ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.

Foto: no arhīva

Pievieno komentāru

Kultūra un izklaide