Sludinājuma ievietošana laikrakstā

  •  
  •  
 • * Obligāti tālruņa numuru norādiet sludinājuma tekstā!


 • Klikšķiniet kalendārā, lai izvēlētos sludinājuma publicēšanas datumus


 • Sludinājuma cena

 • 30 simbolu cena ir 1.42 € privātpersonām, 2.85 € juridiskām personām
 • Kopā samaksai: 0.00
 • Informācija par sludinājuma iesniedzēju

 • Uzmanību!

  Pirms sludinājuma iesniegšanas iepazīstieties ar sludinājumu pieņemšanas noteikumiem.


  Visi sludinājumi portālā, kas tieši vai netieši saistīti ar uzņēmējdarbību, tiek kvalificēti kā juridisko personu sludinājumi un tiks dzēsti.


  Privātsludinājums – teksta formā izplatīts (publicēts) paziņojums par personiskā īpašuma pārdošanu, pirkšanu, maiņu utt., darba meklēšanu, hobijiem un iepazīšanos.


  Juridisko personu sludinājums – teksta formā izplatīts (publicēts) paziņojums, kas tieši vai netieši saistīts ar uzņēmējdarbību, pakalpojumu sniegšanu un darba piedāvāšanu.


  Pareizrakstība!

  Sastādot tekstu, lūdzu, ievērojiet pareizrakstību (garumzīmes, atstarpes, pieturzīmes un redakcionāli noteiktus vārdu saīsinājumus). Ja tekstā būs pareizrakstības kļūdas un nepareizi vārdu saīsinājumi, teksts pirms izvietošanas tiks rediģēts un saīsināts, ievērojot apmaksātā pakalpojuma vērtību.


  Laikrakstā publicējamo sludinājumu rakstīšanas noteikumi.

  Sludinājumu tekstā pieļaujami tikai laikraksta “Zemgales Ziņas” redakcionāli noteiktie vārdu saīsinājumi. Biežāk lietoto vārdu saīsinājumi:


  PareiziNepareizi
  Trīsistabu dzīvoklis3 ist. dzīv.
  TālrunisTālr.
  kv.m.
  4/54. st. 5.st. mājā
  3 Ls/m²Ls 3/m²
  Ls 1010 Ls
  gb.gab.
  Тел.Т.

  Atsaucoties uz Darba likumu, darba sludinājums (darba devēja paziņojums par brīvajām darba vietām) nedrīkst attiekties tikai uz vīriešiem vai tikai uz sievietēm, izņemot gadījumu, kad piederība pie noteikta dzimuma ir attiecīgā darba veikšanas vai attiecīgās nodarbošanās objektīvs un pamatots priekšnoteikums. Darba sludinājumā aizliegts norādīt vecuma ierobežojumus, izņemot gadījumu, kad saskaņā ar likumu personas noteiktā vecumā nedrīkst veikt attiecīgu darbu. Darba sludinājumā aizliegts norādīt konkrētas svešvalodas prasmi, izņemot gadījumu, kad tā pamatoti nepieciešama darba pienākumu veikšanai. Darba sludinājumā norāda darba devēja – fiziskās personas – vārdu un uzvārdu vai juridiskās personas nosaukumu (firmu) un reģistrācijas numuru, vai tā personāla atlases uzņēmuma nosaukumu (firmu) un reģistrācijas numuru, kurš darba devēja uzdevumā novērtē pretendentu piemērotību un veic atlasi.


  Netiek pieņemti sludinājumi:

  • par dokumentu, transporta zīmju, ieroču, narkotiku, medikamentu pirkšanu vai pārdošanu utt.;
  • par seksa kontaktiem;
  • par parādu piedziņu;
  • politiska vai reliģioza satura sludinājumi;
  • personas godu un cieņu aizskaroši, neslavu ceļoši sludinājumi.