Lietošanas noteikumi un privātums

1. SIA "Reģionu mediji" uztur, koordinē un organizē darbību tīmekļa vietnē zz.lv, kā arī izdod laikrakstu "Zemgales Ziņas". Portāla zz.lv domēna vārda lietošanas tiesības pieder SIA "Reģionu mediji".

2. Portāla zz.lv sniegtie informatīvie pakalpojumi ir bezmaksas, izņemot saturu, kas pieejams laikraksta  "Zemgales Ziņas"  abonentiem (laikraksta "Zemgales Ziņas" elektroniskā versija un arhīvs).

3. Portāla zz.lv lietotājs (turpmāk tekstā – Lietotājs) ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kura izmanto  zz.lv sniegtos pakalpojumus, apmeklē zz.lv un/vai publisko (iesūta vai ievieto) saturu.

Komentāru publicēšanas noteikumi

4. zz.lv neatbild par rakstiem pievienotajiem komentāriem, kā arī patur tiesības izdzēst komentārus vai ziņot par to tiesību sargājošām iestādēm, ja:

4.1. komentārs ir pretrunā ar Latvijas Republikas vai starptautiskajām tiesību normām;

4.2. komentārs ir publicēts, slēpjoties zem cita cilvēka vārda;

4.3. komentārus, kas satur ar zz.lv nesaskaņotu reklāmu;

4.4. komentārs satur saiti uz ārēju interneta resursu;

4.5. komentārs ir cilvēka godu vai cieņu aizskarošs;

4.6. komentārs ir neētisks, draudošs, aizskarošs, apmelojošs, neslavu ceļošs, neķītrs, vulgārs, pornogrāfisks, zaimojošs, rasu vai nāciju naidu veicinošs, kādu sabiedrības grupu noniecinošs, piedauzīga rakstura (tai skaitā attēls vai video);

4.7. komentārs nav iesniegts valsts valodā vai nodrošināts ar tulkojumu valsts valodā.

5. Portāls zz.lv aicina portāla lietotājus, rakstot komentāru ievērot morāles un pieklājības normas, neaicināt uz rasu naidu un iztikt bez rupjībām.

Autortiesības un materiālu publiskošana

6. Portāla zz.lv publiskotais, ievietotais saturs (materiāli) ir aizsargāts saskaņā ar Latvijas Republikas un starptautiskajām tiesību normām. Jebkura zz.lv publicēto materiālu kopēšana, modificēšana, uzglabāšana, arhivēšana un pilnīga vai daļēja publiskošana ir aizliegta bez zz.lv rakstiskas atļaujas.

7. Ikviens zz.lv lietotājs uzņemas atbildību par to, ka viņa publiskotais (t.i. iesūtītais un/vai ievietotais) saturs zz.lv (tajā skaitā un ne tikai sensitīvie materiāli, fotogrāfijas, elektroniskā pasta sūtījumi, komentāri, video, mūzika vai kāds cits fiziskas personas radošas intelektuālās darbības produkts), turpmāk tekstā saukts – materiāli, ir likumīgi iegūts un lietotājam ir tiesības šos materiālus lietot un izmantot šādā veidā.

8. Lietotājs atbild par sekām, kuras rodas šādu materiālu publiskošanas, nosūtīšanas vai ievietošanas portālā  zz.lv rezultātā.

9. Portālā  zz.lv ir aizliegts publiskot, ievietot vai nosūtīt citiem lietotājiem LR un starptautiskajos tiesību aktos noteikto nepublicējamo informāciju, tajā skaitā un ne tikai:

9.1. materiālus (tajā skaitā arī video un audio materiālus), kuru publiskošanas vai nosūtīšanas rezultātā tiek aizskartas vai pārkāptas trešo personu intelektuālā īpašuma tiesības;

9.2. materiālus, kuri aizskar personas godu un cieņu, ir neatbilstoši labiem tikumiem;

9.3. materiālus, kuri aicina uz vardarbību, rasu naidu vai jebkādu citu prettiesisku darbību veikšanu.

10. Portālam  zz.lv, konstatējot šādas informācijas ievietošanu, ir tiesības šos materiālus nekavējoties izdzēst, kā arī dzēst šo materiālu publiskotāja lietotāja kontu un/vai liegt piekļuvi zz.lv

11. Lietotājs saglabā autortiesības un jebkuras citas tiesības, kuras attiecībā uz materiāliem (kurus iesniedz, izvieto vai publisko zz.lv pakalpojumu izmantošanas gaitā) lietotājam pieder. Publiskojot, iesniedzot, izvietojot materiālus portālā zz.lv un akceptējot šos zz.lv lietošanas noteikumus lietotājs vienlaicīgi izsniedz SIA "Reģionu mediji" neatsaucamu, vienkāršu, beztermiņa licenci, kas ir spēkā visā pasaulē un par kuru nav jāveic autoratlīdzības maksājumi. Licence ļauj SIA "Reģionu mediji" atveidot, publiskot, adaptēt, pārveidot, pārtulkot, publicēt, publiski izpildīt, publiski attēlot vai izplatīt, padarīt pieejamus jebkurā vidē jebkurus materiālus, kurus lietotājs publiskojis zz.lv.

12. Portāla zz.lv lietotājs piekrīt, ka zz.lv, veicot nepieciešamos tehniskos pasākumus, lai savus lietotājus nodrošinātu ar pakalpojumiem, ir tiesīgs pārsūtīt un izplatīt materiālus pa dažādiem publiskiem tīkliem un dažādās informācijas vidēs, veikt materiālu saturā tādas izmaiņas, kādas ir nepieciešamas, lai šos materiālus saskaņotu un pielāgotu tīklu, iekārtu, pakalpojumu un mediju darbību tehniskajām prasībām. Lietotājs piekrīt, ka šī licence dod zz.lv šādas tiesības. Lietotājs apliecina un garantē, ka lietotajam ir visas nepieciešamās tiesības un pilnvaras, lai izsniegtu augstāk minēto licenci.

13. Portāls zz.lv nav atbildīgs par zz.lv lietotāju publiskotajiem materiāliem un/vai savstarpēji nosūtītajiem materiāliem un šajā sakarā radītajam sekām.

14. Portāls zz.lv nav atbildīgs par tehniska rakstura problēmām zz.lv, lietotāja materiālu izmaiņām citas personas nelikumīgas piekļūšanas rezultātā. zz.lv neatbild par jebkāda veida zaudējumiem, kas nodarīti lietotājiem saistībā ar zz.lv pakalpojumiem vai cita lietotāja publiskotajiem materiāliem portālā zz.lv.

15. Lietotajam ir pienākums veikt visas nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu zz.lv tiesisko interešu aizsardzību pret visām iespējamajām trešo personu prasībām vai pretenzijām, kas var tikt celtas pret zz.lv saistībā ar darbībām, kuras veicis zz.lv lietotājs.

16. zz.lv ir tiesīga bez iepriekšēja brīdinājuma ierobežot vai liegt lietotājam pieeju tīmekļa vietnei, dzēst vai mainīt jebkuru lietotāja publiskotu informāciju.

Citi noteikumi

17. Portāls zz.lv lietošanas noteikumi ir saistoši katram pakalpojuma lietotājam neatkarīgi no tā, vai lietotājs ir reģistrēts portāla zz.lv lietotājs vai nav.

18. SIA "Reģionu mediji" ir tiesīga jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem mainīt šos noteikumus. Šo noteikumu izmaiņas stājas spēkā ar brīdi, kad tie ir publiskoti portālā zz.lv.

19. Ja lietotājs neievēro šos noteikumus, atkarībā no pārkāpuma rakstura vai sekām pārkāpējs saucams pie likumā noteiktās civiltiesiskās, administratīvās vai kriminālās atbildības.

20. Ja lietotājs vēlas izmantot zz.lv esošos materiālus, lietotājam jāsazinās ar SIA "Reģionu mediji", rakstot uz e-pasta adresi zz@zz.lv vai zvanot pa tālruni 63007096.