Dzimtās valodas nedēļa Ozolnieku vidusskolā

Katru gadu 21.februāri visā pasaulē atzīmē Starptautisko dzimtās valodas dienu. Tā ir 1999. gada novembrī UNESCO izveidota dzimtās valodas piemiņas diena un tās izveidošanas mērķis ir veicināt valodu un kultūru daudzveidību un daudzvalodību, jo aptuveni puse no valodām ir apdraudētas, un vairums no tām stāv uz izmiršanas sliekšņa.

Lai arī mācības notiek attālināti, Ozolnieku vidusskolas latviešu valodas skolotājas sagatavojušas dažādas aktivitātes, lai visu nedēļu aktīvā un radošā veidā skolēniem liktu aizdomāties par savas valodas bagātību un skaistumu, kā arī pārbaudīt zināšanas un atjautību.

Šajā nedēļā klades, grāmatas un bieži pat datori latviešu valodā ir nolikti maliņā, tāpat maliņā nolikta obligātā skolas programma, jo jāievelk mazliet elpa no nopietnajām lietām gan skolēniem, gan skolotājiem.

Skolēni jau iepriekš bija brīdināti, ka latviešu valodas un literatūras visu nedēļu notiks citādi, bet noteikti kādu vēstule e klasē ar ievadvārdiem “Labrīt! Vai esi gatavs iet ārā? “  pārsteidza nesagatavotu. Viena no aktivitātēm visām klasēm šajā nedēļā ir šifrēto nosaukumu spēle “Izaicini sevi un Ozolniekus!”, kurā vispirms jāatmin sinonīmi, svešvārdi, mīklas un tamlīdzīgi, lai noteiktu objektus, kuri jāmeklē, tad jāizplāno maršruts un jādodas ceļā, fotografējoties pie atšifrētajiem uzrakstiem. Piemēram, atrodi sinonīmu vārdam “pavasaris”. Kas gan var būt vienkāršāk? Ziedonis. Tātad jāskrien uz Ziedoņa ielu un jātaisa pašbilde pie ielas nosaukuma plāksnītes.

Cita aktivitāte – “Grāmatu gudrība”- liek mājās pieiet pie grāmatplaukta, izpētīt tā saturu, izvēlēties atbilstošas grāmatas, lai no to nosaukumiem izveidotu kādu aforismu. Vai jūs varat atšifrēt, no kuru grāmatu nosaukumiem salikts šis teiciens? “Brīnumi notiek – klusumu meklējot bija diena, kurā es iemācījos dzīvot, jo sapratu, kā rakstīt radoši un bez robežām.” Vai “Lai tu neapmaldies šajā apkārtnē, atceries, Brīnišķīga dzīve ir tavs Laimes projekts. Pagātnes ēnas nav tava Laimes zeme”?

Un kā tad bez valodas vēstures testiem! Ir taču jānoskaidro, kādus vārdus latviešu valodā ieviesis Juris Alunāns, kurš bija tas cilvēks, kurs pirmais izveidoja latviešu gramatiku cik vārdu ir latviešu valodā. Tāpat katram vajadzētu zināt, kas ir “kunna” un  “buļba”.

Ja paliek pāri laiks no lielajām aktivitātēm, tad var paspīdēt ar zināšanām spēlē par lietvārdu pareizrakstību. Kā ir pareizi- “treneris” vai “trenneris” , “intrese” vai “interese”?

Tāpat arī skolotājas izmanto laiku, kamēr sniegs nav nokusis, un liek skolēniem iet ārā, lai fotogrāfijās un vēlāk kolāžās vizualizētu Elzas Stērstes dzejoli “Ziemas stāstiņš”. Bērni gan saņem dzejoļa pilno versiju, jau  pirmajā pantā redzams, kas sagādā vislielākās problēmas. Kur lai atrod garaušus? Nākas izlīdzēties ar citiem mājas mīluļiem.

Ai, cik neganta šī ziema!

Nav ne cilvēka, ne ciema,

Kas nav ierāvies no sala;

Saule spīd kā skala galā,

Bet visļaunāk salst un kurn

Garauši, kas sniegā čurn.

Skolotājas vēlas, lai skolēni latviešu valodas stundas apmeklētu ar prieku un interesi, jo nav jau noslēpums, ka šis mācību priekšmets daudziem liekas grūts un tāpēc nepatīk.

Dzimtās valodas nedēļa Ozolnieku vidusskolā ir viens no veidiem, kā uz savu valodu paskatīties no cita rakursa, aktīvi un radoši darbojoties.

Foto: Ozolnieku vidusskola

 

 

 

Pievieno komentāru

Lietotāju raksti