Abonē e-avīzi "Zemgales Ziņas"!
Abonēt

REĢIONU ZIŅAS: Seniori grib pārliecināties par drošību akumulatoru pārstrādes rūpnīcā

Pirmsjāņu nedēļā akumulatoru pārstrādes rūpnīcu “EcoLead” apmeklēja Kalnciema pagasta iedzīvotāji. Vizītes laikā klātesošos iepazīstināja ar ražošanas procesu, vides un gaisa monitoringa sistēmām, kā arī ikdienas darbu, informē uzņēmums.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Pirms rūpnīcas atvēršanas iedzīvotāji bija pauduši bažas, vai “EcoLead” spēs nodrošināt drošu vidi, tādēļ šādās vizītēs iedzīvotāji var pārliecināties par rūpnīcā notiekošo. Kalnciema senioru pārstāvji varēja pārliecināties, ka ražošanas telpas ir sakārtotas un mūsdienīgas.

“Mums ir svarīgi veidot ciešu saikni ar iedzīvotājiem, skaidrojot un parādot ražošanas procesus un to, kā rūpējamies par apkārtējo vidi un drošiem darba apstākļiem saviem darbiniekiem. Jau sākotnēji, veidojot uzņēmumu, ir ieguldīti lieli finanšu līdzekļi sarežģītās un mūsdienīgās ražošanas un monitoringa tehnoloģijās, kas ļauj mums uzraudzīt katru ražošanas posmu un ietekmi uz vidi,” uzsver SIA “EcoLead” izpilddirektors Kaspars Fogelmanis.

“EcoLead” darbu sāka pagājušajā gadā, un šobrīd rūpnīcā strādā 43 darbinieki, no kuriem 40% ir Kalnciema iedzīvotāji. Rūpnīcā pārstrādā visus Latvijā nolietotos svina akumulatorus, no kā savukārt ražo izejmateriālu jauniem produktiem – svina lietņus.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

“Mūsu ambīcijas ir kļūt par vadošo svina akumulatoru pārstrādes rūpnīcu Baltijas jūras reģionā. Latvijai ir ļoti būtiski rast stratēģiskas pozīcijas Eiropas zaļā kursa kontekstā, kas paredz atkritumu pārstrādi pēc iespējas tuvāk to izcelsmes vietai. Tā ir niša, kurā varam būt vieni no pirmajiem Baltijas reģionā un attīstīt otrreizējo pārstrādi,” uzsver K. Fogelmanis.

— Laikraksts “Zemgales Ziņas”

Ceraukstes un Brunavas pagasta nodaļai meklē jaunu vadītāju

Bauskas novada pašvaldība izsludinājusi atklātu konkursu uz Brunavas un Ceraukstes pagasta nodaļas vadītāja amata vakanci, liecina informācija pašvaldības mājaslapā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Līdzšinējais Brunavas un Ceraukstes pagasta nodaļas vadītājs Uģis Volosovskis apliecināja, ka ir nolēmis mainīt darbavietu, bet pagaidām neatklāja, kur strādās.

Kā “Bauskas Dzīve” rakstījusi iepriekš, U. Volosovskis 2022. gada 7. februārī sāka vadīt Ceraukstes pagasta nodaļu, iepriekš bijis Ķekavas novada Daugmales pagasta pārvaldes vadītājs. 2023. gadā kādu laiku pildījis arī Gailīšu pagasta vadītāja pienākumus.

No Ceraukstes un Brunavas pagasta vadītāja amata pretendentiem tiek gaidīta vismaz vidējā profesionālā izglītība, vēlama inženierzinātņu jomā, kā arī profesionālā pieredze ar amata pienākumiem saistītā darbā vai administrējošā darbā vadošā amatā. Tāpat nepieciešamas zināšanas par normatīvo aktu prasībām, valsts valodas prasmes augstākā līmeņa 1. pakāpē (C1), prasme izmantot biroja tehniku un “Microsoft Office” programmas. Svarīgas ir arī komunikācijas un psiholoģiskās saskarsmes spējas, jābūt B kategorijas autovadītāja apliecībai, pozitīvai domāšanai, augstai atbildības izjūtai un precizitātei.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Galvenie darba pienākumi ietver nodaļas darba vadīšanu, plānošanu, organizēšanu un nodrošināšanu, atbildību par nodaļas darbību un kompetences jautājumu izpildi, pašvaldības pakalpojumu un informācijas pieejamības nodrošināšanu, iedzīvotāju pieņemšanas organizēšanu un tehnisko noteikumu izsniegšanu BIS sistēmā. Tāpat jāizskata iesniegumi un sūdzības, jānodrošina informācijas aprite starp pagasta nodaļu un citām pašvaldības institūcijām, jāsniedz organizatorisks atbalsts pašvaldības darbiniekiem un jāapsaimnieko pašvaldības īpašuma objekti nodaļas pārvaldē.

Nodaļas vadītājam jānodrošina sadarbība ar valsts dienestiem, jāsagatavo lēmumu projekti un citi dokumenti Bauskas apvienības pārvaldes vadītājai, jāiesniedz nodaļas funkcionēšanai nepieciešamais finanšu līdzekļu ikgadējais pieprasījums, jāsniedz ziņojumi par nodaļas darbu, jāorganizē un jākontrolē nodaļas darbinieku darbs, jāizstrādā amatu apraksti un jāsniedz nepieciešamā informācija pašvaldības publiskā gada pārskata sagatavošanai.

Pieteikumi tiks gaidīti līdz 29. jūnijam. Pašvaldības piedāvātais atalgojums šajā amatā ir 1483 eiro pirms nodokļu nomaksas, informē pašvaldībā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

— Laikraksts “Bauskas Dzīve”

100 eiro stipendiju piešķir 19 skolēniem

Gulbenes novada pašvaldības stipendija 100 eiro apmērā par augstiem mācību sasniegumiem un aktīvu iesaistīšanos ārpusstundu aktivitātēs 2023./2024. mācību gada 2. semestrī ir piešķirta 19 Gulbenes novada vidusskolas skolēniem, no kuriem četri mācās 10. klasē, pieci – 11. un desmit – 12. klasē, “Dzirksteli” informē Izglītības pārvaldes izglītības metodiķe Inita Rozīte.

I. Rozīte stāsta, ka stipendijas saņēmēju sekmju vidējais vērtējums semestrī ir no 8,04 ballēm, augstākais – 9,54 balles. Nevienam skolēnam nav neattaisnotu stundu kavējumu. Visi stipendijas saņēmēji ir sabiedriski aktīvi – skolēni veiksmīgi piedalījušies mācību priekšmetu olimpiādēs un dažādos konkursos, darbojas pašpārvaldē, dejo deju kolektīvos, muzicē pūtēju orķestrī, spēlē basketbolu, iesaistās projektos, organizē un vada pasākumus.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Motivācijas vēstulē vairāki skolēni atzinuši, ka iegūtā stipendija ir neatlaidīga ikdienas darba rezultāts un tā palīdzēs piepildīt kādu sapni, kādam sniegs iespēju segt studiju maksu augstskolā, kādu motivēs izvirzīt augstākus mērķus, pēc kuriem sniegties. Viena skolniece motivācijas vēstulē godīgi atzīst, ka “sasniegt labus rezultātus nav nemaz tik viegli. Labi rezultāti motivē turpināt, bet ne tik labi – mācīties un censties vēl vairāk”.

— Laikraksts “Dzirkstele”

Trešo reizi izsludina konkursu centralizētās siltumapgādes risinājumu izpētei Gulbenē

Jau divas reizes bez rezultāta ir beidzies Gulbenes novada pašvaldības izsludinātais publiskais iepirkums, lai iegūtu finanšu un ekonomisko aprēķinu siltumapgādes attīstībai Gulbenes pilsētā. Tāpēc pašvaldība šādu konkursu ir izsludinājusi trešo reizi.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Šoreiz piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir 28. jūnijs, liecina Iepirkumu uzraudzības biroja interneta vietnē publiskotā informācija.

Pašvaldība ir norādījusi, kāpēc otrreiz izsludinātais konkurss nebija rezultatīvs. Iemesls – nepieciešamība veikt grozījumus iepirkuma dokumentos. Savukārt pirmoreiz konkursam nebija rezultāta, jo pretendentiem nebija atbilstošas profesionālās pieredzes.

Joprojām iepirkuma paredzamā līgumcena ir 33 000 eiro bez PVN. Orientējoši izraudzītajam pretendentam līgums būs jāizpilda astoņu mēnešu laikā. Mērķis ir izvērtēt, vai Gulbenes centralizētajā siltumapgādē publiskās un privātās partnerības modeļa izmantošanā iespējama kāda cita, lietderīgāka alternatīva, ņemot vērā, ka būs nepieciešama investēšana. Saskaņā ar Pašvaldību likumu pašvaldībai ir autonoma funkcija organizēt iedzīvotājiem siltumapgādes pakalpojumus neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds.

Kā zināms, Gulbenes pilsētas patērētāju siltumapgāde tiek nodrošināta, izmantojot ar šķeldu kurināmo katlumāju Nākotnes ielā 7 un koģenerācijas staciju Miera ielā 17. Šobrīd siltumapgādi nodrošina SIA “Gren Gulbene”, pamatojoties uz 2004. gada 20. janvārī noslēgto nomas līgumu, kā arī siltumtīklu piederību (80% pieder pašvaldībai, 20% – SIA “Gren Gulbene”).

— Laikraksts “Dzirkstele”

Zāļu dienas tirgu Bauskā šoreiz organizēs pie tirdzniecības centra “Rimi”

Piektdien, 21. jūnijā, Bauskā, pulcējot mājražotājus, amatniekus un citus tirgotājus, norisināsies ikgadējais Zāļu dienas tirgus, kas šogad mainījis savu atrašanās vietu un būs pļavā pie tirdzniecības centra “Rimi Bauska”,” informēja Bauskas Kultūras centra direktors Jānis Dūmiņš.

J. Dūmiņš atklāja, ka tirgum pieteikušies 46 pārdevēji, bet dalībai apstiprināts 41, no viņiem 16 būs Bauskas novada pārstāvji. Iegādāties varēs rotas, apģērbu, keramiku, sieru, mājas kūpinājumus un gaļas produkciju, medus produktus, pašu ražotu vīnu, sveces, pītus grozus, koka izstrādājumus, kalumus un tamlīdzīgi.

Līdz šim tirgus organizēts Bauskas Rātslaukumā. J. Dūmiņš skaidro, ka līdzšinējā pieredze rāda, ka Rātslaukumā ne vienmēr ir labs apmeklējums. Apspriežot labākās vietas izvēli arī ar Bauskas novada tirgotājiem, nolemts lokāciju mainīt un pirmsjāņu tirgu organizēt pļavā pie lielveikala “Rimi’.

Bauskas novada domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars Mačeks pastāstīja, ka par laukumu bijušas sarunas ar zemes īpašnieku par zaļo zonu. “Izteicām domu, ka tur nākotnē varētu būt šāda tirdzniecības vieta, kur pārdot tirgū mājražotāju vai mājamatnieku produkciju. Īpašniekam ir savi priekšlikumi jaunajā teritorijas plānojumā, kāda zona būtu iestrādājama, viņš plāno nākt klajā ar savu ieceri. Kad tā būs publiskajā vidē, tad varēsim sniegt savu atzinumu,” tā A. Mačeks.

Vasaras saulgriežu andele notiks piektdien no pulksten 16 līdz pulksten 21, to kuplinās un par lustīgu svētku muzikālo gaisotni rūpēsies kantrimūzikas grupa “Groove Diggers”.

— Laikraksts “Bauskas Dzīve”

Mediju atbalsta fonda ieguldījums no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Projekts “Mans pagasts, mana pilsēta”. Par publikāciju saturu atbild “Zemgales Ziņas”.

Publikācijas tapušas, “Zemgales Ziņām” sadarbojoties ar laikrakstiem “Latvijas Avīze”, “Staburags”, “Dzirkstele”, “Bauskas Dzīve”, “Alūksnes un Malienas Ziņas” un “Ziemeļlatvija”. #SIF_MAF2024

Līdzīgi raksti

Reklāma

Atbildēt

Paldies, Jūsu ziedojums EUR ir pieņemts!

Jūsu atbalsts veicinās kvalitatīvas žurnālistikas attīstību Latvijas reģionos.

Ar cieņu,
ZZ.lv komanda.