5 jautājumi par reprezentācijas izdevumiem: atbild SIA Mercredi vadītāja

Lai optimizētu ar uzņēmumu ienākuma nodokli (UIN) apliekamo summu, uzņēmumiem ir iespēja uzskaitīt reprezentācijas izdevumus. Kādi izdevumi ir pieskaitāmi pie šīs izmaksu kategorijas, kāds var būt to apmērs un kā tos pareizi grāmatot, stāsta grāmatvedības pakalpojumu uzņēmuma SIA ''MERCREDI'' valdes priekšsēdētaja Svetlana Dobrovoļska.

Kas ir reprezentācijas izdevumi?
Reprezentācijas izdevumi ir uzņēmuma tēriņi, kas novirzīti prestiža veidošanai un uzturēšanai, darījumu partneru un sadarbības partneru uzņemšanai un maltīšu rīkošanai, kā arī mazvērtīgo priekšmetu iegādei, kuri satur komersanta zīmolu un tiek izplatīti, lai popularizētu nodokļa maksātāju.

Piemēram, tūrisma pakalpojumu uzņēmuma vadītājs dodas ar taksometru uz tikšanos ar potenciālo sadarbības partneri. Tikšanās notiek restorānā, kur abi ietur maltīti. Taksometra izmaksas un restorāna rēķinu var uzskaitīt kā reprezentācijas izdevumus. 

Kas nav reprezentācijas izdevumi? 
Pie reprezentācijas izdevumiem nav pieskaitāmi izdevumi par zīmola izveidi un izvietošanu, kā arī priekšmetiem, kuri satur komersanta zīmolu un tiek pievienoti precei, lai veicinātu pieprasījumu. Tāpat par reprezentācijas izdevumu nav uzskatāma uzņēmuma paša izsniegta dāvanu karte, kura tiek piedāvāta uzņēmuma rīkotā publiskā reklāmas kampaņā un izmantojama tikai nodokļa maksātāja tirdzniecības vai pakalpojuma sniegšanas vietās. 

Piemēram, iepriekšminētais uzņēmums piedalās tūrisma izstādē un organizē loteriju ar iespēju laimēt dāvanu karti ceļojuma iegādei. Dāvanu kartes izmaksas šajā gadījumā nav pieskaitāmas pie reprezentācijas izdevumiem. 

Reprezentācijas izdevumus mēdz jaukt ar reklāmas izdevumiem. Lai saprastu atšķirību, jāatceras, ka reklāmas mērķis ir pārdot konkrētu produktu, savukārt reprezentācijas mērķis ir veidot uzņēmuma tēlu kopumā.

Tātad reklāmas izdevumi ir visas izmaksas, kas radušās, lai reklamētu potenciāliem pircējiem produkciju vai sniegtos pakalpojumus. Reprezentācijas izdevumi palīdz veicināt uzņēmuma atpazīstamību, bet nav saistīti ar tiešu aicinājumu pirkt. 

Pieņemsim, ka uz tikšanos ar potenciālo sadarbības partneri vadītājs paņēma divus bukletus. Vienā ir apkopota informācija par uzņēmuma vēsturi, vērtībām un stratēģiju, bet otrajā - par konkrētiem ceļojumu virzieniem ar cenām un aicinājumu tos iegādāties. Pirmā bukleta drukas izmaksas būs pielīdzināmas reprezentācijas, bet otrā - reklāmas izmaksām. 

Kā uzņēmumam aprēķināt reprezentācijas izdevumu pieļaujamo apjomu? 
Reprezentācijas un personāla ilgtspējas pasākumu izdevumu kopīgs apmērs nevar pārsniegt 5% no iepriekšējā pārskata gada kopējās darba ņēmējiem aprēķinātās bruto darba samaksas, par kuru samaksāti valsts sociālās apdrošināšanas maksājumi.

Piemēram, ja 2020. gadā uzņēmums izmaksāja bruto algās 25 000 eiro, tas nozīmē, ka šogad reprezentācijas uzdevumi nevar pārsniegt 1 250 eiro (25 000 eiro x 5%). Ja reprezentācijas un personāla ilgtspējas pasākumu izdevumus summa pārsniegs 1 250 eiro, pārpalikuma summai būs piemērojams uzņēmuma ienākuma nodoklis. 

Kā pareizi grāmatot reprezentācijas izdevumus? 
Lai noformētu reprezentācijas uzdevumus, ir jāsagatavo akts. Tajā ir jānorāda periods, par kuru ir apkopotas izmaksas, kā arī jānorāda informācija, kas attiecas uz reprezentācijas notikumu - kuri darbinieki tajā piedalījās, kur tas notika, kādas izmaksas bija. 

Jāņem vērā, ka reprezentācijas izdevumos var norakstīt arī PVN, bet tikai 40% apmērā. To var darīt tikai ar nosacījumu, ka reprezentācijas izmaksas nepārsniedz pieļaujamo apmēru. 

Vai reprezentācijas izdevumi ir attiecināmi arī uz mikrouzņēmumiem?
2022. gada 1. janvāra visi reģistrētie mikrouzņēmumu nodokļa (MUN) maksātāji, kas ir SIA, šo statusu automātiski zaudēs un kļūs par UIN maksātājiem. Tas nozīmē, ka no nākamā gada MUN maksātāji būs tikai fiziskās personas un reprezentācijas uzdevumi uz tiem nebūs attiecināmi.

Tie mikrouzņēmumi, kuri ar nākamo gadu kļūs par UIN maksātājiem un veiks par saviem darbiniekiem valsts sociālās apdrošināšanas maksājumus, varēs uzskaitīt reprezentācijas izdevumus. Jaunie uzņēmumi, kuri iepriekš nebija UIN maksātāji reprezentācijas izdevumu apmēru var rēķināt, ņemot vērā iepriekšējā mēneša izmaksātās algas.

Piemēram, uzņēmums kļūs par UIN maksātāju 2021. gada janvārī un februārī tas izmaksās darbiniekiem bruto algas 5000 apmērā. Tas nozīmē, ka martā tas varēs novirzīt reprezentācijas izdevumiem līdz 250 eiro. 

Reklāmraksti