Stipendija LLU pirmā kursa studentiem

Lai veicinātu studējošo izaugsmes un pilnveides iespējas, Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) pirmā kursa studenti aicināti līdz 20. augustam pieteikties LLU Attīstības fonda Artūra un Ērikas Gerhardu stipendijai, informē augstskolā. 
Artūra un Ērikas Gerhardu stipendija dibināta 2009. gadā, un tai var pieteikties LLU reflektanti, vidējo vispārējo vai vidējo speciālo izglītību ieguvušie jaunieši, kuri izvēlējušies studēt LLU programmās “Lauksaimniecība”, “Ainavu arhitektūra un plānošana”, “Būvniecība”, “Vide un ūdenssaimniecība, “Zemes ierīcība un mērniecība”, “Lauksaimniecības inženierzinātne”, “Lietišķā enerģētika”, “Mašīnu projektēšana un ražošana”, “Kokapstrāde”, “Mežzinātne”, “Mežinženieris”, “Pārtikas produktu tehnoloģija”, “Pārtikas kvalitāte un inovācijas” vai “Veterinārzinātne”. Lai pieteiktos stipendijai, pretendentiem jāiesniedz pieteikuma anketa (parakstīta un ieskanēta PDF formātā); dzīvesgājums (Curriculum Vitae) ar fotogrāfiju (“Word” formātā); divas līdz trīs rekomendācijas (ieskanētas PDF formātā) no vidējās izglītības iestādes direktora vai klases audzinātājas, ārpusskolas vai interešu izglītības iestādes par aktīvu sabiedrisko darbību, zemnieku saimniecības vai kādas citas organizācijas, kurā aktīvi darbojaties, vai arī Latvijas Daugavas Vanagu rekomendācija, ja ir saistība ar šo organizāciju (piemēram, vecāku aktīva darbība tajā), tādējādi to uzskatot par priekšrocību konkursā; eseja kā Ingunai un Pēterim Ozoliem adresēta vēstule, kurā sniegts īss apraksts par sevi, saviem studiju un nākotnes plāniem saistībā ar ieguldījumu Latvijas lauksaimniecībā, par motivāciju apgūt izvēlēto specialitāti (2–3 lpp. “Word” formātā); centralizēto eksāmenu sertifikāts (ieskanēts PDF formātā); sekmju izraksts (ieskanēts PDF formātā). 
Stipendijas konkurss notiek divās kārtās – pieteikšanās elektroniski un intervija ar stipendijas pretendentiem, kuri būs precīzi izpildījuši visus 1. kārtas nosacījumus. Stipendijas komisija lēmumu paziņo oktobrī svinīgā stipendiātu sveikšanas pasākumā.

 Foto: no arhīva

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas