Abonē e-avīzi "Zemgales Ziņas"!
Abonēt

Abonē 2022. gadam

SIA “Reģionu Mediji”
2022. gada abonēšanas akcijas 
“Abonē laikrakstu “Zemgales Ziņas” 2022. gadam un laimē” 
loterijas
NOTEIKUMI

1. Loterijas organizators:
1.1. SIA “Zemgales Ziņas“, reģistrācijas Nr.: 54103080021, juridiskā adrese: Peldu iela 7, Jelgava, LV-3002.

2. Loterijas norises teritorija:
2.1. Jelgavas un Ozolnieku pilsētas un novadi. 

3. Loterijas norises sākuma un beigu datums:
3.1. Loterijas norises sākums: 2021. gada 19. novembris. 
3.2. Loterijas norises beigas: 2022. gada 20. janvāris.

4. Loterijas laimestu fonds:

Laimestu nosaukumsSadalījums pa laimestu grupāmSkaitsViena laimesta vērtība EUR (ar PVN)Kopējā laimesta vērtība EUR (ar PVN)
4.1.SIA “Rehabilitācijas centrs Līgatne” dāvanu karte(6 mēnešu derīguma termiņš)abonējot laikrakstu “Zemgales Ziņas” uz 3 (trīs) mēnešiem1150,00150,00
4.2.SIA “ Remiro Travel” dāvanu karteabonējot laikrakstu “Zemgales Ziņas” uz vismaz 3 (trīs) mēnešiem330,0090,00
4.6.SIA “Izdevniecība Dienas Žurnāli” žurnāla “Dārza Pasaule” abonements 3 (trīs) mēnešiemabonējot laikrakstu “Zemgales Ziņas” uz vismaz 3 (trīs) mēnešiem108,7087,00
4.7.SIA “Izdevniecība Dienas Žurnāli” žurnāla “Veselība” abonements 3 (trīs) mēnešiemabonējot laikrakstu “Zemgales Ziņas” uz vismaz 3 (trīs) mēnešiem108,3783,70
4.8.SIA “Izdevniecība Dienas Žurnāli” žurnāla “Citādā Pasaule” abonements 3 (trīs) mēnešiemabonējot laikrakstu “Zemgales Ziņas” uz vismaz 3 (trīs) mēnešiem1010,96109,60
Laimestu fonda kopējā vērtība34520,30

5. Loterijas dalībnieku izredzes laimēt:
5.1. Kopīgajā laimestu fondā ir 34 laimesti.
5.2. Laimesta ieguvējam tiek piešķirts viens no 34 laimestiem.
5.3. Loterijas dalībnieku izredzes laimēt (Aptuvenās izredzes laimēt – balvu skaits / pret aptuveno dalībnieku skaitu) – 34 : 750.

6. Loterijas norises kārtība un piedalīšanās nosacījumi:
6.1. Lai piedalītos loterijā, abonents abonē laikrakstu “Zemgales Ziņas” 2022. gadam vismaz uz 3 (trim) mēnešiem.
6.2. Laikrakstu iespējams abonēt laikraksta redakcijā: Peldu ielā 7, Jelgavā, LV-3002, kā arī internetā vai jebkurā VAS “Latvijas Pasts” nodaļā.
6.3. Lai piedalītos loterijā, abonentam jāizpilda abi 6.1. un 6.2. punktā minētie nosacījumi. Ja minētie nosacījumi netiek izpildīti, tad abonents izlozē nepiedalās.

7. Ar piedalīšanos loterijā saistītie loterijas dalībnieka izdevumi:
7.1. Abonenta izdevumi, abonējot laikrakstu “Zemgales Ziņas” par noteiktu periodu. 
7.2. Papildu izmaksu loterijas dalībniekiem nav.

8. Datums, līdz kuram iesniedzami dokumenti, kas apliecina dalību preču vai pakalpojumu loterijā:
8.1. Abonents abonē laikrakstu “Zemgales Ziņas” 2022. gadam līdz 2021. gada 29. decembrim.
8.2. Pēdējais abonementa rēķina apmaksas datums ir 2022. gada 10. janvāris.

9. Loterijā laimējušo personu noteikšanas kārtība, vieta un datums:
9.1. Pēc 2022. gada 14. janvāra SIA “Zemgales Ziņas” Klientu nodaļa apkopo un pārbauda datus par noformētajiem un apmaksātajiem abonementiem.
9.2. Informācija par visiem abonementiem, kas noformēti atbilstoši 6.3. punktā norādītajiem noteikumiem, tiks apkopota Microsoft Office Excel failā.
9.3. Laimesti tiks izlozēti laikraksta “Zemgales Ziņas” redakcijā (Peldu iela 7, Jelgava, LV-3002) 2022. gada 19. janvārī. plkst. 12.00.

10. Loterijā laimējušo personu izsludināšanas kārtība, vieta un datums:
10.1. Loterijā laimējušo vārdi un uzvārdi tiks publicēti laikrakstā “Zemgales Ziņas” un portālā www.zz.lv 2021. gada 21. janvārī.

11. Kārtība, kādā notiek pieteikšanās uz laimestu un kādā to izsniedz, kā arī tā saņemšanas papildu izmaksas, termiņš, līdz kuram loterijas dalībnieki var pieteikties uz laimestu un to saņem:
11.1. Laimestus varēs saņemt laikraksta “Zemgales Ziņas” redakcijā: Peldu ielā 7, Jelgavā, LV-3002 līdz 2021. gada 08. februārim, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.
11.2. Saņemot laimestu, laimējušām personām papildu izmaksu nav.
11.3. Laimējušām personām SIA “Zemgales Ziņas” izsniegs katram pa vienam laimestam, kas aprakstīti 4. punktā.

12. Informācija par to, kur loterijas dalībnieks var vērsties pretenziju gadījumā, kārtība un termiņš, kādā pretenzijas tiek izskatītas:
12.1. Pretenzijas šīs loterijas sakarā iesniedzamas tikai rakstiski, norādot pretenzijas iemeslus, pamatojot tos un pievienojot dokumentus vai to kopijas, kas pierāda pretenziju. 
12.2. Pretenzijas iesniedzamas personīgi redakcijā: Peldu iela 7, Jelgava, LV-3002 vai nosūtāmas pa pastu: SIA “Zemgales Ziņas”, Peldu iela 7, Jelgava, LV-3002. 
12.3. Pretenzijas var iesniegt loterijas laikā un vēl 1 (vienu) darba dienu pēc loterijas laimestu izsludināšanas datuma. 
12.4. Pretenzijas tiks izskatītas un atbildes sniegtas 5 (piecu) darba dienu laikā pēc pretenziju saņemšanas. 

13. Personas, kuras nedrīkst piedalīties loterijā:
13.1. Loterijā nedrīkst piedalīties SIA “Zemgales Ziņas” darbinieki, kā arī juridiskas personas.
13.2. Ja tiek konstatēts, ka laimējusī persona ir SIA “Zemgales Ziņas” darbinieks vai juridiska persona, izlozes rezultāti attiecībā uz šo laimētāju tiek uzskatīti par nederīgiem. Šādā gadījumā laimīgā persona tiks izlozēta no jauna.  

14. Laimesta vērtība netiek kompensēta vai izmaksāta naudā.

15. Ar abonēšanas izlozes noteikumiem var iepazīties laikraksta “Zemgales Ziņas” redakcijā un portālā www.zz.lv

Paldies, Jūsu ziedojums EUR ir pieņemts!

Jūsu atbalsts veicinās kvalitatīvas žurnālistikas attīstību Latvijas reģionos.

Ar cieņu,
ZZ.lv komanda.