Abonē e-avīzi "Zemgales Ziņas"!
Abonēt

Jelgavas tehnikuma dalība projektos 2021.-2022.

Jelgavas tehnikums ir profesionālās izglītības iestāde, kas kopš 1969. gada nodrošina vidējās profesionālās izglītības apguvi jauniešiem no 15 gadu vecuma. Tiek īstenotas arī pieaugušo izglītības, tālākizglītības programmas, kā arī ārpus formālā izglītības sistēmas novērtēšana. Papildus mācībām, Tehnikuma jaunieši un pedagogi tiek iesaistīti dažādos projektos.

2021. gada jūnijā noslēdzās ERASMUS+ stratēģiskās partnerības projekts Nr.2019-1-LT01-KA202-060744 “Profesionālo prasmju konkurss “Baltic Skills” – iespēja jaunai pieredzei”, kas tika īstenots sadarbībā ar Alītas profesionālās izglītības centru (Lietuva). Projekta mērķis bija organizēt profesionālo prasmju konkursu starp Baltijas profesionālās izglītības iestādēm. Projekta ietvaros izstrādāti praktiskie uzdevumi, vērtēšanas kritēriji un praktiskie ieteikumi profesionālo prasmju konkursam kokapstrādes, elektronikas un metināšanas jomās. 2021. gada 26. un 27. maijā Jelgavas tehnikumā tika organizēts konkurss kvalifikācijā “Mēbeļu galdnieks”. Konkursā Jelgavas tehnikumu pārstāvēja trīs izglītojamie. Konkursa uzdevums, galdiņa izgatavošana, tika pildīts divas dienas. Darbu vērtēšanā piedalījās Jelgavas tehnikuma administrācijas, SIA “Urbix” un SIA “Marks M” pārstāvji. Projektu palīdzēja īstenot partneri no Liepājas Valsts tehnikuma un Tartu profesionālās izglītības centra (Igaunija).

Jelgavas tehnikumā tiek īstenots ERASMUS+ stratēģiskās partnerības projekts Nr.2019-1-PL01-KA-201-065421 “Efektīvas lasīšanas stratēģijas jauniešu izglītībā”, sadarbībā ar Gižicko pilsētas (Polija) Reģionālo izglītības attīstības centru. Projektā piedalās 9 partneri no Lietuvas, Polijas, Latvijas, pārstāvot dažādas izglītības iestādes, sākot no pirmsskolas līdz profesionālās izglītības centriem. Projekta mērķis ir veicināt jauniešu lasīšanas paradumus, pedagogiem izstrādājot jaunas pedagoģiskās metodes un savstarpēji daloties ar šo pieredzi. Projekta ietvaros no 2021. gada 20. septembra līdz 24. septembrim norisinājās mācības Rīgā un Jelgavā. Mācības Rīgā organizēja Rīgas Lietuviešu vidusskola un Rīgas 93. vidusskola, bet 24. septembrī projekta dalībnieki viesojās Jelgavā. Šo mācību ietvaros dalībnieki apmeklēja dažādu ekspertu lekcijas par lasītprasmes veicināšanu un tās nozīmību, kā arī savstarpēji dalījās pieredzē. Tika organizētas izglītojošas ekskursijas Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, Raiņa un Aspazijas mājā, Imanta Ziedoņa fondā “Viegli”, Jāņa Akuratera muzejā, Jelgavas pilsētas bibliotēkā un Bērnu un jauniešu bibliotēkā “Zinītis”. Projekta laikā īstenotas kopumā 4 nedēļu ilgas apmācības Polijā, Lietuvā un Latvijā. Tā kā iepriekš Polijas partneru organizētās apmācības, Covid-19 ierobežojumu dēļ, notika tiešsaistē, no 2022. 4. maija līdz 7. maijam tika īstenotas atkārtotas apmācības pedagogiem Polijā, klātienē. Šī gada 28. aprīlī Jelgavas tehnikums organizēja projekta konferenci, kurā piedalījās izglītības iestāžu bibliotekāri, pedagogi, jaunieši un citi interesenti.

ERASMUS+ programmas ietvaros tikušas organizētas vairākas mobilitātes. Pagājušajā mācību gadā četri kvalifikācijas “Viesmīlības pakalpojumu speciālists” izglītojamie devās mobilitātē uz Igauniju no 2021. gada 1. augusta līdz 21. augustam. Arī kvalifikācijas “Programmēšanas tehniķis” izglītojamajiem bija iespēja doties uz Igauniju laika periodā no 2021. gada 28. jūnija līdz 4. jūlijam. Vēl četri kvalifikācijas “Programmēšanas tehniķis” izglītojamie devās uz Grieķiju no 2021. gada 18. jūlija līdz 31. jūlijam. ERASMUS+ ietvaros jaunieši ir bijuši mobilitātēs arī Polijā, Itālijā un citās valstīs. ERASMUS+ projektu mobilitātes dod iespēju ne tikai izglītojamajiem, bet arī pedagogiem pilnveidot savas profesionālās prasmes un iepazīt citu valstu kultūru.

Erasmus+ projekta Nr. 2020-1-LV01-KA102-077243 “Jelgavas Tehnikuma izglītojamo un pedagogu profesionālo kompetenču pilnveidošana” ietvaros ir tikušas īstenotas vairākas izglītojamo mobilitātes. Sadarbībā ar profesionālās izglītības iestādi Instituto Educación Secundaria La Rosaleda, no 2022. gada 21. marta līdz 1. aprīlim tika īstenota divu kvalifikācijas “Klientu apkalpošanas speciālists” un četru kvalifikācijas “Viesmīlības pakalpojumu speciālists” mobilitāte Malagā, Spānijā. Mobilitātē kopā ar izglītojamajiem devās trīs Jelgavas tehnikuma profesionālās izglītības pedagogi. Sadarbībā ar Kauņas Tehniskās profesionālās izglītības centru, no 2022. gada 9. maija līdz 20. maijam tika īstenota četru kvalifikācijas “Inženierkomunikāciju tehniķis” izglītojamo mobilitāte uz Kauņu, Lietuvu. Mobilitātē devās arī divi profesionālās izglītības skolotāji. Sadarbībā ar profesionālās izglītības iestādi IES GRAN VIA, no 2022. gada 23. maija līdz 3. jūnijam trīs kvalifikācijas “Apdares darbu tehniķis” izglītojamie ir devušies mobilitātē uz Alikanti, Spāniju, kur profesionālo kompetenci paaugstina arī viena profesionālās izglītības skolotāja un divi Tehnikuma administrācijas pārstāvji. Šī projekta ietvaros 2022. gadā ir plānots īstenot vēl vienu mobilitāti trīs kvalifikācijas “Automehāniķis” izglītojamajiem, sadarbībā ar Polijas Valsts izglītības komitejas elektronisko un IT skolu kompleksu, kur profesionālo kompetenci pilnveidot dosies arī profesionālās izglītības skolotājs.

Jelgavas tehnikumā 2021. gada 31. oktobrī noslēdzās projekta Nr.8.1.3.0/16/I/007 “Jelgavas tehnikuma infrastruktūras un mācību aprīkojuma modernizācija, 2.kārta” īstenošana. Projekta ietvaros tika uzbūvēta jauna sporta zāle, iegādātas mācību iekārtas, aprīkojums un tehnoloģijas izglītības programmu “Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli”, “Programmēšana” un “Autotransports” modernizācijai, kā arī iegādāts sporta zāles aprīkojums un uzstādīts āra trenažieris.

Kopš 2017. gada Jelgavas tehnikumā, sadarbībā ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu, tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda finansētais projekts Nr.8.3.4.0/16/I001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”. Projekta ietvaros tiek nodrošinātas individuālas atbalsta aktivitātes tiem izglītojamajiem, kuriem ir paaugstināts risks kādu iemeslu dēļ pārtraukt mācības. 2021./2022. mācību gada 1. semestrī tika īstenoti 95 individuālā atbalsta plāni Jelgavas tehnikuma izglītojamajiem. 2. semestrī tiek īstenoti 99 individuālā atbalsta plāni. Projekta ietvaros izglītojamajiem tiek dota iespēja saņemt individuālās konsultācijas mācību priekšmetos, kā arī ekonomisko atbalstu ēdināšanas, dienesta viesnīcas un transporta izdevumu segšanai.

Sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru, tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda pieaugušo izglītības projekts Nr.8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”. Projekta mērķis ir pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu. Projekta ietvaros Jelgavas tehnikums organizē mācības: 1) tālākizglītības programmās – Apdares darbu strādnieks, Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG), Datorsistēmu tehniķis, Inženierkomunikāciju tehniķis (kopā 27 dalībnieki); 2) Moduļu programmās – Dekoratīvā krāsošana, Flīzēšana, Apkures sistēmu montāža, Datortehnikas komplektēšana un montāža (28 dalībnieki).

Sadarbībā ar Latvijas Darba devēju konfederāciju Jelgavas tehnikums īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu Nr. 8.5.1.0/16/I/001 “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos”. Projekta mērķis ir palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai darba devēja vadītās praktiskās mācībās un mācību praksēs. 2022. gadā tehnikums organizē dalību darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs vairāk nekā 400 izglītojamajiem, sadarbojoties ar 86 uzņēmumiem.

Papildu informācija par Jelgavas tehnikumu un īstenotajiem projektiem pieejama tehnikuma mājaslapā: https://www.jelgavastehnikums.lv.

Līdzīgi raksti

Paldies, Jūsu ziedojums EUR ir pieņemts!

Jūsu atbalsts veicinās kvalitatīvas žurnālistikas attīstību Latvijas reģionos.

Ar cieņu,
ZZ.lv komanda.